Advokat & Paralegal

Team Advokat

1. Muhamad Indra Gunawan, S.H., M.H ( Managing Partners )

2. Bowo Supriyanto, S.H,. M.H

3. Rahman Joko Purnomo, S.E., S.H

4. Hendra Gunawan, S.H

5. Rully Putra Jaya. S.H.,M.H

6. Yanuar Sulastomo, S.H

Team Paralegal

1. Yuliyana, S.H

2. Dyan Ayu Pitaloka, S.H

3. Andika Febri Pratama, S.H

4. Millenia Safitri, S.H

5. Roby Cahyana, S.H

Scan the code